Povinná školní docházka v ČR pro děti v zahraničí

Všechny děti, které mají český rodný list, musí být ze zákona přihlášeny k povinné školní docházce v ČR, i přesto, že školu navštěvují v zahraničí.

Základní legislativa

Novela školského zákona 472/2011 Sb., kterou se doplňuje a mění školský zákon k 1.lednu 2012
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), paragraf 38, paragraf 41
Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, paragraf 6, paragraf 18-21
úmluva číslo 122/2005 Sbírky mezinárodních smluv, z 21. června 1994, která byla vnesena do zákona novelizací školského zákona č. 49/2009

© duben 2012 Multiglot

© 2011 SayR