Semináře a materiály

Semináře

Výchova dvojjazyčného dítěte


Materiály

Modelová verze zkoušky z češtiny pro cizince
Tato příručka je vydaná Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze v roce 2010.
Více se dozvíte na jeho webové stránce.

Co se žáci učí na české škole v hodinách češtiny
Tato krátká brožurka vám přiblíží, co a kdy by měly české děti zvládnout v hodinách češtiny. Je zpracována podle materiálů Výzkumného ústavu pedagogického v Praze.

Plné znění novelizace školského zákona
Tento školský zákon je platný. Některé prováděcí vyhlášky k němu zatím nejsou přístupné veřejnosti.
Více se dozvíte na webové stránce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Původni školský zákon
Tento školský zákon nabyl účinnosti 1. září 2009 a v roce 2012 byl novelizovan.
Více se dozvíte na webové stránce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Dvojjazyčná výchova
tato publikace je určena pro semináře k dvojjazyčnosti, kde ji účastníci obdrží spolu s dalšími materiály, bude v ceně kurzu.
Školní docházka / není k dispozici kvůli připravované novele školského zákona, musíme ji aktualizovat
všechno, co potřebujete vědět, aby vaše dítě začalo svoji školní kariéru úspěšně, zaměřuje se na českou povinnou školní docházku, jak zvládnout docházku v cizině, pohled na alternativy jako domácí školu, online školu apod. Pokud máte zájem o více informací, pošlete nám email s vaším požadavkem.

© duben 2012 Multiglot

© 2011 SayR