Náš výzkum

Multiglot startuje výzkum děti, které mluví více jazyky, kdy jeden jazyk je čeština

Jelikož jsme nenašli žádné materiály, které se týkají výzkumu vícejazyčných dětí, které mluví česky a jakýmkoli dalším jazykem, rozhodli jsme se, že výzkum začneme sami.
Jelikož začínáme na zelené louce, první kolo našeho výzkumu bude volnou formou. Pokud máte zájem, napište nám, jak se rozvíjely jazyky u vašich dětí, jaké problémy s češtinou měly a celkově, co vás zaujalo.

Váš příběh musí obsahovat:

 • vámi zvolené fiktivní jméno - pro případ, že s námi budete spolupracovat ve výzkumu v budoucnu
 • věk vašich dětí
 • kde na Zeměkouli žijete
 • jaké jazyky jsou v životě vašich dětí
 • jakým jazykem mluví na dítě matka, otec, ostatní příbuzní a okolí (škola), příp. sourozenci mezi sebou
 • kdy jste začali s vícejazyčnou výchovou
 • zda máte zvolenou strategii a jakou
 • zda vývoj řeči vašich děti probíhal normálně nebo opožděně
 • zda jste se setkali ve vašem životě s nějakým specifickým jevem vícejazyčnosti
 • jaké jsou reakce okolí
 • zda řešíte povinnou školní docházku v ČR, příp. proč ano-ne
 • a jak hodnotíte znalost češtiny s ohledem na věk ve srovnání s dětmi žijícími v ČR.
 • vyskytuje-li se u vašich dětí nějaká logopedická vada - ráčkuje, neumí české sykavky, koktá apod. (do určitého věku normální, pokud nevíte, emailem vám pošleme tabulku, kdy se osvojuje jaká hláska)
 • u školních dětí - zda se setkáváte se specifickými poruchami učení - dyslexie, dysgrafie - ve kterém jazyce
 • a zda si myslíte, že vaše dítě bude bilingvní i v budoucnu.

Napište váš příběh do emailu. Pokud váš příběh budeme moci využít v našem výzkumu a uvedete-li zpátečni adresu, za váš čas vám pošleme malý dárek.

© 2010 Multiglot

© 2011 SayR